Hva Betyr Diskriminering

  1. Hva betyr diskriminering a m
  2. Hva betyr diskriminering er
  3. Hva betyr diskriminering a relationship

Det holder for eksempel ikke om forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål: Man må gjøre det som gjerne kalles en forholdsmessighetsvurdering, nemlig en konkret avveining av individets interesser og behov for diskrimineringsvern på den ene siden, og begrunnelsen for forskjellsbehandlingen på den andre. Dersom det ikke er et rimelig forhold mellom disse, er forskjellsbehandlingen ulovlig. For eksempel vil et krav om at arbeidstakere kan skrive feilfritt norsk kunne være lovlig forskjellsbehandling for stillinger der dette er helt sentralt i arbeidsoppgavene, men kunne utgjøre ulovlig diskriminering for rengjøringspersonale. Hvilke grupper er beskyttet mot diskriminering? Vernet mot diskriminering er knyttet til diskrimineringsgrunnlag. Loven nevner eksplisitt disse: Kjønn Graviditet, og permisjon ved fødsel eller adopsjon Omsorgsoppgaver Etnisitet, som også omfatter nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk Religion og livssyn Funksjonsnedsettelse, som skal forstås vidt: Det omfatter både fysiske og psykiske tilstander som fører til nedsatt funksjonsevne.

Hva betyr diskriminering a m

Hva betyr diskriminering er

  1. Hva gjør regjeringen med rusproblemene? | Nordnorsk Debatt
  2. Hva betyr kon tiki
  3. Hva betyr diskriminering a friend

Hva betyr diskriminering a relationship

Retten avgjorde at, mens kvotering er helt lovlig og tar rase i betraktning er også lovlig, Michigan oppførsel steg til nivået av omvendt diskriminering fordi skolen hadde "beskyttet" seter for minoritetskandidater. Med andre ord, denne dommen holdt at bestemte kvoter, der enkelte flekker eller jobber som er utelukkende åpen for en minoritet rase, ble ikke tillatt i henhold til loven. Selv om denne formen for diskriminering rettet til rette historiske urett, ble det likevel ansett for diskriminerende å passere mønstringen under like beskyttelsesregler som finnes i Grunnloven. Omvendt diskriminering er det som skjer til tradisjonelt favorisert sysselsettingsgrupper, slik som hvite menn. In Verbindung stehende Artikel

I tillegg er mange av disse konvensjonene tatt inn som del av norsk rett. EØS-loven (lov av 27. november 1992 nr. 109) bestemmer at EØS-retten skal gå foran andre norske lover dersom det er motstrid. Menneskerettsloven (lov av 21. mai 1999 nr. 30) § 3 gir den samme typen forrang for fem av de sentrale menneskerettskonvensjonene, som alle inneholder regler om diskrimineringsvern: Den europeiske menneskerettskonvensjon FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter FNs barnekonvensjon FNs kvinnekonvensjon De internasjonale reglene kan også håndheves av internasjonale organer knyttet til disse konvensjonene. Som hovedregel må saken da likevel ha vært behandlet fullt ut av norske domstoler først. I praksis er det den europeiske menneskerettighetsdomstolen som har behandlet flest saker om diskriminering. Om diskriminering innen sjøtransport, se flaggdiskriminering. Eksterne lenker

  1. Morsomme gaver til menu on restaurant
  2. Kan man kjøre etter en øl english
  3. Kløe i ansiktet uten utslett text
  4. Ute av verden