Jobb I Nordsjøen Uten Utdanning

  1. Kan jeg jobbe offshore uten utdanning, og med hva? 
  2. Jobb i nordsjøen uten utdanning like

iniesta87 Innlegg: 24427 Hva må man gjøre for å komme på en plattform,? Jeg har ikke noe papirer men er villig til å jobbe med hva som helst, Vet at man må ha sikkerhetskurs og at det er vist vanskelig å komme ut dit hvis man ikke har kontakter. Renegade89 Innlegg: 593 Marvik Innlegg: 1077 [Slettet] (Innlegget ble redigert 22. 04. 20 17:22) sl500 Innlegg: 11864 Jeg tror nok med din bakgrunn at du kan glemme den drømmen om du ikke får deg en relevant utdannelse. Skal du komme deg ut i Nordsjen på bar bakke må du ha gode forbindelser eller lotto flaks. Jeg lurer på hvor mange tusen som har tatt brønnboring kurs uten å få seg jobb? (Innlegget ble redigert 07. 09. 12 18:20) _-T-_ Innlegg: 691 [Slettet] (Innlegget ble redigert 22. 20 17:22) hdaniels Innlegg: 880 iniesta87: Hva må man gjøre for å komme på en plattform,? Jeg har ikke noe papirer men er villig til å jobbe med hva som helst, Vet at man må ha sikkerhetskurs og at det er vist vanskelig å komme ut dit hvis man ikke har kontakt Hva skal du gjøre på en plattform om du ikke kan dokumentere noe du kan...?

Kan jeg jobbe offshore uten utdanning, og med hva? 

Også på offshore-installasjoner skal det lages mat, og holdes rent. Dette og en rekke andre tjenester står forpleiningsansatte for. Og det er attraktive stillinger. I en ny rapport kommer det frem at denne yrkesgruppen i snitt også tjener særdeles godt. For mens under halvparten av de forpleiningsansatte har formalkompetanse, tjener de godt over 600. 000 kroner i året. Rapporten, som International Research Institute of Stavanger (Iris) har laget på oppdrag for Norsk olje og gass (Norog), gir en oversikt over hvem det er som er offshorearbeidere, hva slags lønn de forskjellige gruppene har, og hvilken utdannelse de har. Både og Stavanger Aftenblad har omtalt rapporten, som ble publisert forrige uke. Minst formell utdanning I rapporten kommer det blant annet frem at en gjennomsnittlig offshore-arbeider har 774. 000 kroner i lønn i 2012. Det går også frem at to tredjedeler har høy formalkompetanse. Den siste tredjedelen har enten kun grunnskole eller videregående utdanning. Gruppen som har minst formell utdanning, er forpleiningsansatte, der kun 42 prosent har fagbrev, teknisk fagskole eller høyere utdanning.

Thomas Istad tok opp forbrukslån for å finansiere offshore-kurs. Nå får han ikke jobb. INGEN OFFSHORE-NAPP: - Jeg har søkt Odfjell Drilling, Songa, Transocean, Dolphin Drilling, Archer, Schlumberger og mange flere, sier ålesunder og bergsprenger Thomas Istad. Øyvind Hagen - Statoil ASA / Privat Publisert: Oppdatert: 27. november 2014 11:40, Publisert: 27. november 2014 10:25 – Jeg kjenner mange som er i samme situasjon som meg, som har tatt sikkerhetskurs uten å få jobb. Men ingen har gått like drastisk til verks som meg. Thomas Istad fra Ålesund og har en stor drøm om å jobbe offshore, men nå treffes han hardt av nedbemanningen i Olje-Norge. Parallelt med jobben som bergsprengningsleder tok han på ett år fra januar 2013 ti ulike kurs og fire private eksamener, for å få en fot innenfor oljebransjen. Massive kutt i oljebransjen: - Alle går rundt og snakker om hvem som blir den neste Prislapp: 76. 000 kroner - av egen lomme. Men foreløpig har han altså ikke fått foten innom oljebransjen, tross alle kursene.

EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet for arbeidstakere medfører at arbeidssøkere fra andre EØS-land fritt kan søke arbeid i Norge. De har rett til å registrere seg som arbeidssøkere hos Arbeids- og velferdsetaten og få samme service på NAV-kontorene som innenlandske borgere, jf. kapittel 8. For mer informasjon om dette se Regjeringen sine nettsider under Arbeidsdepartementet.

  • Jobb i nordsjøen uten utdanning free
  • Aftenposten felt for andre gang i PFU i dag: Avisa brøt god presseskikk med dokumentarserien «Stuck» - Medier24.no
  • Jobb i nordsjøen uten utdanning login
  • Cappelen damm oslo

Jobb i nordsjøen uten utdanning like

– Med tanke på transport, overnatting og 24 arbeidsdager med tapt inntekt, har jeg nok brukt godt over 100. 000 kroner på kursing. Jeg har tatt forbrukslån for å dekke kursene. Det blir mye penger etter hvert på en vanlig arbeiderlønn, sier Istad. Ålesunderen forteller at han trodde han gikk til en sikker jobb da han startet med kursene. Denne høsten har imidlertid omfattende kostnadskutt truffetoljebransjen, etter en galopperende kostnadsutvikling i gode tider. Det betyr kutt - og oppsigelser. Statoil varslet den 7. februar i år et kutt i investeringsplanene på 30 milliarder kroner, og kostnadsbesparelser på minst åtte milliarder i året fra 2016. – Jeg var omtrent 100 prosent sikker på at det skulle ordne seg. Jeg kan jo stå på, er dyktig og lærer fort, og tre jeg kjenner høyt oppe i systemet sa de kunne legge inn gode ord for meg, forteller Istad. Oljeselskapenes kursendring har bidratt til tøffere tider for selskapene som leverer tjenester til oljesektoren. Og leverandørene har på sin side kuttet hos sine leverandører.

– Må sette på bremsene Runar Rugtvedt i Norsk Industri olje og gass sier til Teknisk Ukeblad at han stusset på det store lønnsgapet mellom de ansatte i operatørselskapene og V&M-arbeiderne. – Historisk sett er det operatørselskapene som har vært for rause. Det er også en viss smitteeffekt når man jobber side om side med andre som gjør omtrent akkurat det samme, men med en helt annen lønn, sier Rugtvedt. På spørsmål om man tjener for godt ved å jobbe offshore, sier han at det er flere ting å ta i betraktning. – Når man ser på rotasjonsordningene, så har offshorearbeiderne timer inne som er på nivå med dem på land. Det er bra grunnlønn, og det er klart at det er en grunn til at det er så populært å jobbe offshore. Samtidig er det ulemper også, blant annet ved å være borte hjemmefra over lenger tid, sier han. Rugtvedt sier for øvrig at norsk sokkel har svekket sin konkurranseevne ved at lønningene har gått opp. I lønnsoppgjøret som nå er på trappene, vil han ha lønnsstigningen ned på 2-tallet, som han sier.

Jeg ønsker å bli lærling offshore, hvem kan jeg kontakte for å få mer informasjon? Ta gjerne kontakt med Opplæringskontoret for oljerelaterte fag,, Opplæringskontoret for Industrifag i Rogaland eller Opplæringskontoret for elektrofag

58 prosent har altså enten kun grunnskole eller videregående opplæring. Lønnen her ligger på 638. 000 kroner i gjennomsnitt per år. Forpleiningsselskaper tilbyr gjerne tjenester som vaskeri, resepsjon, kantine, renhold og velferdstjenester, for å nevne noe. Selv om forpleiningslønnen er lavere enn snittet offshore, er det fortsatt betydelig høyere enn de ansatte i gruppen vedlikehold og modifikasjon. De ligger på en snittlønn på 548. 000 kroner. Les også: I dag har de åtte måneder fri i året. Det kan det bli slutt på 920. 000 kroner i året Den yrkesgruppen som ligger best an i lønnsstatistikken, er ifølge rapporten dem som er ansatt i operatørselskapene (utenom forpleining). Her ligger gjennomsnittet på 920. Innen riggdrift er lønnen på 875. 000 kroner, mens det for subsea, driftspersonell og oljeservice og plattformboring ligger på i overkant av 700. Tallene er gjennomsnittlig kontantlønn, som inkluderer fastlønn, sokkelkompensasjon, overtid og tekniske tillegg. I rapporten kommer det for øvrig frem at det vil være behov for om lag 70 nyansatte i offshore forpleining i året.